Skydd

Hälsingebocken är skyddad som internationellt registrerat varumärke. Vid sidan av registrerade Varumärkesskydd och Designskydd omfattas all form av upphovsrätten. Formen (Hälsingebocken) i kombination med mönster på varor och tjänster har i enlighet med upphovsrätten anskaffat särskiljningsförmåga genom inarbetning. Därför ska formen av bocken även i kombination med annan form och mönster alltid föregås av Licensavtal med Upphovsmannen/Formgivaren. Vi delar gärna med oss av vår formgivning för produktioner. Kontakta oss nedan.

Formen för bocken är immaterialrättsligt skyddad av Caroline Tinterova (©Tinterova). 
Designskydd (mönsterskydd) är internationellt registrerat via EUIPO (före detta OHIM).Varumärkesregistrering från Patent och Registreringsverket. Kontakt: 
Caroline Tinterova

T. 073-9084812
E. caroline@tinterova.com

Populära inlägg